Types van allerlei pluimage zijn daar van harte welkom en zuster Klivia biedt hen een warm en gezellig onderdak. Voor de boze buurman Boordevol is het er soms wat te gezellig. Hij is ook eigenaar van het pand en heeft het tot zijn spijt aan Klivia verhuurd. Boordevol doet ’s nachts geen oog meer dicht van al dat lawaai. Het zijn dan ook heel dunne muren! Hij probeert er van alles aan te doen het zooitje ongeregeld uit zijn huis te krijgen, goedschiks of kwaadschiks… Zuster Klivia, Jet, Gerrit de inbreker, de ingenieur en de andere bewoners proberen er weer van alles aan te doen om te kunnen blijven. Dus: niet met de deuren slaan! Regisseur Pauline van Eijk laat u de sfeer proeven van een ouderwets avondje theater in jaren vijftig stijl, toen geluk nog heel gewoon was! De muzikale leiding is in handen van Jeroen J. Vermeulen.