Online ook te beluisteren

De beste verhalen staan ook online en met 10.000 vaste luisteraars is het één van 's lands best beluisterde Nederlandstalige podcasts. Echt Gebeurd is duur om te maken en om dit ook in de toekomst nog steeds mogelijk te maken organiseren ze deze bijzondere feesteditie waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de Echt Gebeurd-Podcast.