De on-logica van het leven

Nee. Lang heeft ze niet te leven. Niemand heeft eigenlijk lang. En dat is maar goed ook. Ieder mens worstelt. Zo ook Janneke de Bijl. Ze wil geen kind, geen broodfonds, geen huis-dat-haar-persoonlijkheid-weerspiegelt. Een weekendje Veluwe vindt ze precies even leuk als een maand Curaçao. Wat moet je dan nog? 'Dit is het nou' spettert van de zelfspot. Met ‘scherpzinnige, soms vileine en dan weer liefdevolle observaties’ (Volkskrant ****) fileert ze de absurditeit van het bestaan. De on-logica van het leven. Hoezo is de Mol vóór diversiteit, terwijl haar tijdschrift dagcrème afficheert als eerste levensbehoefte? Waarom gaat het ons bij dieren om de soort, maar zeggen we bij oma’s begrafenis niet: ach, zolang de homo sapiens maar niet uitsterft? En dat alles op z’n Jannekes: zwartgallig, herkenbaar en onderkoeld. Is dit om te lachen? Dit is het! Nou!