Collage van sketches, liedjes en conferences

Voor OK kreeg ze in 2020 op voordracht van de VSCD jury van de cabaretprijzen unaniem Het Stijgend Applaus Stipendium: “In OK zoekt Daniëlle Schel de tragiek van de mens ditmaal in het spanningsveld tussen onze behoefte aan contact en de voortschrijdende technologie voor het bevredigen van individuele verlangens: ‘A new way of being alone together’. Een actueel thema.”

In 2017 won Daniëlle de publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival. Begin 2019 ging ze in première met haar debuutvoorstelling Patroon.