Een met onze omgeving of onomkeerbaar vervreemd?

Voice of Void is een fysieke en beeldende voorstelling die inzoomt op de invloed van onze omgeving en hoe we die beleven. Via ritmes gebaseerd op de ademhaling en bewegingspatronen uit het dagelijks leven schakelen drie dansers continu tussen verschillende belevingswerelden en tempi, terwijl hun omgeving houvast geeft of juist mee transformeert. Soms een met hun omgeving, soms vervreemd.

Over de makers

Sanne Clifford is een Nederlandse choreografe die zeer fysieke en dansante voorstellingen maakt over (dis)connecties in het dagelijks leven. Ze werkt vanuit haar gezelschap Sanne Clifford & Co.

Manon Veldhuis is een Nederlandse scenograaf die ruimtelijke ervaringen creëert in de ruimste zin van het woord, altijd geleid door abstractie en materialiseren.

Website Sanne Clifford
Website Manon Veldhuis

About dance, fireflies and the end of the world (as we know it)

In deze een dans-en-spoken-word-performance waar verbanden worden gezocht tussen Dans – gepresenteerd als nutteloos fenomeen – en de crisis van Moderniteit. Terwijl dit tijdperk vooruitgang en productiviteit aanmoedigt, kiezen wij ervoor om datgene dat gezien wordt als overschot – als waste – te vieren.

Dans wordt gepresenteerd als een doelloos, dynamisch beeld. Maar is het dat wel? Dans en de aangewezen rol van Kunst in neoliberale, westerse samenlevingen worden hier in kwestie getrokken, en verdedigen hunzelf als vonk voor ieders verbeelding. Vol licht-ironische scenarios vormt deze lecture-performance een uitnodiging om al denkend mee te gaan in een zowel visueel als emotioneel stimulerend landschap, waarin Woorden en Bewegingen samenleven in de nut van het nutteloze.

"Yes to imagination. Yes to spectacle. No answers here. See us dance. Let there be darkness and fireflies to give us a signal in the night." Website Sandra Kramerova