Damien Jalet

De Frans-Belgische choreograaf en danser Damien Jalet begon zijn loopbaan als danser bij Wim Vandekeybus. Naast theater studeerde hij etnomusicologie en polyfonische zang. Hij legt in zijn werk vaak complexe banden tussen dans en andere kunstvormen zoals beeldende kunst, mode, theater en muziek. Voor Vessel werkte Jalet samen met de Japanse beeldend kunstenaar Kohei Nawa. De voorstelling is het resultaat van zijn onderzoek naar de Keltische folklore, het shintoïsme en het shugendo, een Japanse spirituele traditie die gebaseerd is op een ascetisch bestaan in de bergen. Wie Vessel ziet, dringt als onder hypnose door tot de kern van een materie in wording, observeert van binnenuit organische processen die gestalte krijgen in een bewegende, primitieve massa. Daarin verenigt elke performer – naar de woorden van Georges Bataille – ‘in eenzelfde uitbarsting de Geboorte en de Dood. Hij is geen mens. Hij is ook geen god.