Cecilia Moisio (die al eerder op Julidans te zien was met It's Not You, It's Me) en Ineke Vandoorn vragen zich af hoe ze om kunnen gaan met kritiek. Zijn we een autonoom individu, zoals we graag denken, of alleen een weerspiegeling van de meningen van anderen? Moisio vertaalt die vragen naar de haar typerende rauwe maar strakke en beheerste dans, Vandoorn naar zang. Zo gaan de twee vrouwen een steeds fellere dialoog aan over het kunstenaarschap in de moderne tijd.

“Beiden combineren stem en beweging, beiden excelleren in het eigen domein. Een stroom woorden, positief en negatief, wordt vertaald in dans. Gaandeweg voel je hoe diep kritiek een mens kan raken. De ironische oplossing van dit veerkrachtige tweetal: ze ensceneren hun eigen moment of fame, vol glitter, glamour en galajurken. Om daarna de draad weer op te pakken.” schreef de recensent van de Volkskrant (****), die zich overigens bewust was van de moeilijkheid om een voorstelling over de angst voor kritiek te recenseren.