Gebaseerd op de Japanse dichtvorm haiku

Het stuk Should you ever leave?, gedanst door Izabela Pacewicz-Wysocka (performance) en voorzien van muziek door Laura Lotti (harp). Het duurt ongeveer een half uur en is gebaseerd op de Japanse korte dichtvorm haiku.


This piece is 30 min. long / based on the Japanese short form poem (haiku):

Where Do Rabbits Go: Rubén Sánchez presenteert zijn eigen muziek en danstheater crossover show: waarbij je wordt uitgenodigd in The Rabbit Hole. Een muzikale trip met wilde absurdistische taferelen die je aansporen uit het "normale volwassen" leven te stappen.