Dans op dinsdag

Met het gloednieuwe Scala kiest Krisztina de Châtel voor de context van het wereldtoneel waar oorlog, polarisatie en geweld diep ingrijpen in het lot en leven van vrouwen. De Châtel daagt haar danseressen uit om op een metershoge, draaiende trap te strijden voor hun evenwicht. De trap is ontworpen door De Châtel. Van scenograaf Theun Mosk komt het idee de trap te laten bewegen. In repetitieve patronen bewegen de vijf danseressen over de treden, op zoek naar zekerheid en rust die de kolkende wereld niet biedt. 

In haar nieuwe choreografie Arise toont Astrid Boons ons het persoonlijke perspectief waarbij de aan vrouwen opgelegde sociale en maatschappelijke verwachtingen bepalen welke ambities passend zijn. Drie danseressen strijden met fysiek dwingende kaders. Kaders die uit niet meer bestaan dan licht. Intuïtief en zoekend vloeien en stollen de lichamen in de ruimte, tot ze langzaam hun kracht en fragiliteit onthullen.

Astrid Boons is onmiskenbaar een belangwekkend talent. Krisztina de Châtel is al decennia de grande dame van de Nederlandse moderne dans én ondersteunde al vele talenten. Met deze samenwerking geeft zij opnieuw een impuls aan de ontwikkeling van de moderne dans in Nederland.