Een ontmoeting tussen twee opvattingen over dans

Enerzijds Oona Doherty - het wonderkind van de realistische, stedelijke en energieke dans van Belfast - en Lasseindra Ninja, het queer icoon van de vogue-scene in Frankrijk. 

Aan de andere kant de grondigheid en duidelijkheid van Lucinda Childs en Tânia Carvalho. De New Yorkse choreograaf Childs herschept een stuk uit 2009 voor het Ballet van Marseille: Tempo Vicino.