Ayahuasquero

Gil Gomes Leal zijn eigen ervaring met dit plantkundig medicijn, onlangs tijdens zijn reis door Peru, heeft zijn leven veranderd. Het leidde tot deze voorstelling, die ceremonieel wordt begeleid door een Ayahuasquero. Het is een onderzoek naar de mentale en spirituele complexiteit van de mens, vaak vervreemdend en bij vlagen ontregelend. Op zoek naar een meer gebalanceerde staat van bewustzijn.