We leven op de golven van ons bestaan, met aan de ene kant de innerlijke gemoedsbewegingen tussen blijdschap en verdriet en aan de andere kant de cyclische bewegingen van de natuur. Het veranderen van de seizoenen, de golven in de zee, maar ook geluidsgolven en signaalgolven. Ze komen en gaan in een niet-aflatende stroom van beweging. Het leven is vervlochten met deze golfbewegingen, het is een natuurlijk dynamisch principe dat ook de dans in hoge mate bepaalt. Geheel in de stijl van Another Kind of Blue onderzoekt choreograaf David Middendorp in de nieuwe voorstelling Wave met vier stukken hoe techniek deze golfbewegingen van ons bestaan beïnvloedt. De vier choreografieën waaruit Wave bestaat, Airman , Frequentie & Frequentie² , 15 Minute Universe en Hands ON Stage, werpen elk hun eigen blik op deze bijzondere dans tussen mens en technologie. Frequentie & Frequentie² en Hands ON Stage zijn wereldpremières. Stukken In Airman (2018) zien we een duet tussen mens en drones waarin de vorm van het menselijk bewustzijn wordt verkend. Gevolgd door het nieuwe stuk Frequentie & Frequentie² waarbij twee choreografieën samen een dansant tweeluik vormen waarin het belang van ritme en golflengte voor de mens wordt onderzocht. In 15 Minute Universe (2009) wordt een intrigerend verhaal verteld over de relativiteit van het begrip tijd en onze plaats in het geheel. Tot slot ontwikkelt David Middendorp een podiumversie van de virtual reality-voorstelling HandsON (2020) waarin de waarin handen en de taal die we met onze handen spreken centraal staan.