LHBTI erfgoed

Bijzondere stukken uit de IHLIA-collectie, aangevuld met foto’s en persoonlijke verhalen van pioniers die er destijds bij waren, scheppen een beeld van wat de emancipatiestrijd heeft opgeleverd voor lhbti’ers en voor de samenleving als geheel. IHLIA LGBT Heritage bewaart, ontsluit en toont Europa's grootste lhbti-erfgoedcollectie.