Verbinding in tegenstelling

Pia van Velde schildert vooral tweeluiken, twee rechthoekige doeken in één lijst. Binnen dit formaat brengt ze vaak twee contrasterende beelden samen. Wat de toeschouwer ziet is een visuele tegenstellingen met als verbindende elementen een strak kader, formaat, thema en kleur. De twee beelden van een tweeluik schildert Pia van Velde gelijktijdig. Tijdens het maakproces zijn de twee beelden in een constante dialoog waardoor ze tot verbinding komen. Ze zijn registraties van een proces waarin alle elementen uiteindelijk de juiste plek krijgen en waar geen plaats is voor conflict of verwarring. Dit heeft geleid tot het bereiken van een harmonieuze eenheid, een gebalanceerd beeld van twee delen die elkaar versterken.

Naast de tweeluiken toont de expositie ook de meest recente werken van Pia van Velde. Deze zijn kleiner en gemaakt met behulp van encaustiek, een oude techniek waarbij pigmenten worden vermengd met hete bijenwas. Ook hier komt het koppelen van twee beelden duidelijk naar voren.