Solide en vastbesloten

In het schilderij Meisje met de Blauwe Hoed (Karin Lugtigheid, 2011) komt een figuur langzaam los uit de wereld om zich heen. Ze staat daar, weifelend en behoedzaam. Tegelijk is haar houding solide en vastbesloten. Hoe gaat de mens door het leven? Als het kabbelt? Of als alles onzeker is. Als saaiheid toeslaat of als het feest is?

Deze expositie toont hoe mensen zich verhouden tot verschillende  omstandigheden. Hoe zetten zij hun talenten in, met name die krachten die traditioneel ‘vrouwelijk’ worden genoemd, om hun weg door het leven te gaan? We zien een vrouw die peinst, overweegt en de situatie in zich opneemt. Iemand die voorzichtige stappen neemt. Of figuren die ten strijde trekken. Figuren die een grimas trekken, vol overgave dansen, een blik van afkeuring tonen of juist meebewegen. De tentoonstelling is als een spiegel. Omstandigheden en veranderingen zijn er altijd. Hoe wij hiermee omgaan is de kunst van het leven!