Ruimte innemen

Trottoirs, pleinen en parken blijken te klein nu we daar in de anderhalvemetersamenleving meer dan ooit van nodig hebben. Schriek onderzoekt hoe de stedelijke omgeving kan worden waargenomen met zowel ogen als lichaam en ze moedigt mensen aan om ruimte in te nemen. Deze expo is te zien in MILK, het café van de Melkweg.