Maritieme geschiedenis

De kooplieden van de Lage Landen in de 17e eeuw dreven handel tot in alle uithoeken van de wereld en droegen zo bij aan een stijgende welvaart. In de kunst ontstond er een nieuw genre: de zeeschilderkunst. Maar ook de keerzijde van de economische voorspoed en culturele rijkdom komt naar voren; deze leidde namelijk ook tot koloniale overheersing en slavernij.