Tonia Levin

Foto Germano was gespecialiseerd in familieportretten. Herman herkent haar eigen werk in de portretten die haar grootvader in de jaren 20 en 30 maakte: de compositie, verstilde gezichten en ingetogen blikken. Dit vormt het beginpunt van een onderzoek naar de voor- en naoorlogse geschiedenis van de familie Germano.
Tijdens een verblijf in Kaunas doet Herman archiefonderzoek en verkent de plekken waar haar familieleden hebben gewoond en gewerkt.

In 2016 bezoekt ze Tonia Levin (1925-2019), de dochter van haar grootvaders oudste broer. Zij is op dat moment het enige nog levende familielid dat de fotostudio heeft meegemaakt. Levin overleefde ternauwernood de Holocaust en verhuisde na de oorlog naar Israël.

De herinneringen van Levin staan in deze installatie centraal. Met archiefmateriaal, brieven, multimedia en recente familieportretten, brengt Herman een ode aan Tonia Levin en de kracht waarmee zij na de oorlog de draad van haar leven weer op wist te pakken.