Supre:organism

De ruimtevaart kan worden beschouwd als het summum van de moderne beschaving. In de vorige eeuw heeft de mensheid zich gevestigd in de ruimte, de maan bereikt en een plek bemachtigd in de baan rond de aarde. Wat te vinden van deze voortdurende uitbreiding van onze aanwezigheid, waartoe geen enkel ander aards organisme in staat is?

De ruimte blijkt een hedendaagse conditie te zijn waarin menselijkheid opnieuw wordt gedefinieerd. Zijn mensen in de ruimte van menselijke, technologische of ecologische aard? Zijn zij daar voor zichzelf, of namens anderen? 

In en rondom het kunstfort (Unesco Werelderfgoed) is werk te zien van:

Eleonore Hellio, Ivan Henriques, Minna Långström, Quadrature, RYBN, Antti Tenetz en Angelo Vermeulen.