33 jaar

De etalages van Kunsttraject laten een tijdspanne van de afgelopen 33 jaar zien; het vroegste werk is in 1986 ontstaan en het meest recente werk in december 2019.  De tentoonstelling is door Jan Peter (Kars) Persoon (kunstenaar, docent AKI) samengesteld.
Jan Peter heeft er voor gekozen een meer lineaire ontwikkeling te laten zien. Het vroege werk van Valster kenmerkt zich door het zich toe-eigenen van bestaand werk meest uit de 17e eeuw.
Het recente werk van Valster onderscheidt zich van het oudere werk. Het zijn kleine olieverfschilderijtjes op paneel, grootte A5, waar het oudere werk vaak groot is. Een ander verschil is dat Valster in plaats van zich werk toe te eigenen, schildert naar aanleiding van zorgvuldig opgebouwde stillevens. Wat overeenkomt is de schilderkunstige zoektocht waarin thema’s als schilderkunst, kunstgeschiedenis en religie naar voren komen.