Vernieuwingen rond 1960

Elke afzonderlijke expo is los van de andere twee te bekijken. Alledrie hebben wel dezelfde insteek en opzet, maar tonen telkens andere thema’s en plekken in Amsterdam.

De tekeningen geven een tijdsbeeld van ideeën, wensen en plannen die toen in Amsterdam bestonden. Een deel daarvan is nog steeds actueel, een deel 180 graden gedraaid en ten slotte zijn er plannen gerealiseerd die onderdeel zijn geworden van het huidige Amsterdam.

Bij de tekeningen is fotografie  opgenomen die extra context geeft bij de getekende onderwerpen en zijn de originele Volkskrant-artikelen ook te lezen.

Kijk voor meer informatie op de website: station-west.amsterdam