Persoonlijke familieverhalen

De persoonlijke familieverhalen van de Amsterdamse leerlingen vormen het hart van de expositie. Ze worden in samenhang getoond met verhalen uit de collectie van het Stadsarchief over migratie in Amsterdam. Verhalen over o.a. het koloniale verleden, de Tweede Wereldoorlog, de eerste migranten uit Turkije en Marokko en vluchtelingen. Op de themasite 'Amsterdam Migratiestad' zijn al veel van deze archief verhalen gepubliceerd, naar aanleiding van deze tentoonstelling zal de site verder worden uitgebreid.

Zelf onderzoeken

Bezoekers worden ook enthousiast gemaakt om zelf onderzoek te gaan doen naar hun eigen familiegeschiedenis. Dit kunnen ze direct op de tentoonstelling doen met hulp van medewerkers van het Stadsarchief.