Renata Dutrée

In de periode na haar afstuderen aan de Fotoacademie in Amsterdam (december 2019) heeft Renata een aantal series neergezet met een sterk eigen signatuur. Deze series zijn inmiddels met vele nationale en internationale Awards bekroond en ook buiten de landsgrenzen zijn er meerdere publicaties verschenen over haar werk. Haar geënsceneerde portretten en stillevens zijn ‘klassiek’ met prachtig gebruik van licht en zitten vol met verwijzingen naar symboliek, religie, kunst en geschiedenis.

Steeds terugkerende thema’s van stil verdriet of verborgen leed worden verbeeld in zorgvuldige en weloverwogen composities. In de studio creëert zij met licht een veelzeggende sfeer die gekenmerkt wordt door een zekere duisternis en beklemming. Parels vallen uit een vaas; bloemblaadjes vallen van hun bloemen; lege oesterschelpen wachten om gewogen te worden. De objecten fungeren als metaforen voor iets noodlottigs dat zich afspeelt in de psyche van de persoon en buiten het kader.