Reflectie

Het begrip wordt hier door de kunstenaar gebruikt in de zin van: weerkaatsing, bespiegeling maar ook in de zin van overweging, of bezinning. De dubbele betekenis van reflectie stroomt als een rode draad door het hele project.

De MeToo discussie, de afpersingen en machtsmisbruik via internet liggen mede ten grondslag aan het idee voor reflectie.

Deze fenomenen brachten de kunstenaar ertoe juist de enorme potentiële kracht van de vrouw te tonen. Hij geeft die prachtig weer op een dubbel artistieke wijze. Als de vrouw zich bewust wordt van deze kracht zal het machtsverschil op dat vlak veel minder worden. Wanneer naakt meer geaccepteerd wordt is misbruik via internet niet meer lonend.

Wim Sanders beseft dat hij dit werk heeft kunnen maken dankzij deze mooie, krachtige en zelfbewuste modellen:

Keira Lavelle, Ash Lizzies, Joceline Brooke-Hamilton, Pippa Doll, Lady Jane.