In zijn werken herken je verschillende stromingen uit verschillende periodes. Door zijn reizen over de wereld is hij in contact gekomen met verschillende culturen, o.a de Aboriginals en de Indianen uit zuid Amerika, die oorsprong vindt je terug in zijn werken zowel schilderijen en beelden. Elke serie werken heeft een gelaagdheid zowel in beeld als in betekenis. Niet voor niets is hij naast beeldenkunstenaar, filosoof, leraar, schrijver, en dichter.