Achtergrond

Eind 2016 zijn alle ogen op de presentatie van het concept voor de Sluisbuurt gericht. De plannen behelzen een nieuwe woonwijk op de kop van Zeeburgereiland voor 5500 woningen met gebruik van hoogbouw. Het jaar daarop maakt de gemeenteraad de plannen definitief: De Sluisbuurt biedt ruimte voor weinig auto’s en veel fietsen. Daarnaast is er plek voor de Hogeschool InHolland, werkruimtes, winkels, water, groen en 25 torens (gebouwen hoger dan 30 meter), waarvan 1 toren maximaal 125 meter hoog mag worden.


Beeldkwaliteitsplan

De Gemeente Amsterdam toont twee maquettes, een grote overzichtsmaquette (1:1000) waarop goed te zien is hoe de Sluisbuurt zich verhoudt tot de directe omgeving. Daarnaast is een kleinere maquette te zien (1:500), die het resultaat is van een studietraject van enkele maanden. Hierin zijn de volumes en regels van het Stedenbouwkundig plan door architecten vertaald naar voorbeelden van mogelijke vormen van gebouwen en impressies van straatbeelden; dit heeft geleid tot het Beeldkwaliteitsplan Sluisbuurt.


Permanent Labaratorium

Ook de Academie van Bouwkunst Amsterdam volgt de plannenmakerij voor de Sluisbuurt op de voet. De stad Amsterdam vormt voor de studenten en docenten van de Academie een permanent laboratorium voor hun ontwerpopgaven. Afgelopen jaar werkten de studenten aan een ontwerp voor de Sluisbuurt. Iedere student kreeg een eigen kavel om een ontwerp te maken voor een woongebouw met respect voor de gemeenschap binnen het blok en met aandacht voor de omgeving. De studenten presenteren hun werk op dezelfde schaal (1:200), waardoor alle modellen samen een mooie impressie geven van hoe de Sluisbuurt er in de toekomst uit zou kunnen zien.