Kunstenaars in de revolutie

Strijders, kunstenaars, politici, diplomaten en journalisten. Iedereen heeft een andere blik. Revolusi! gaat over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-‘49), gezien door de ogen van mensen die het meemaakten. Laat je meevoeren door de objecten, de kunst en de verhalen. Over de strijd, maar ook over de creativiteit en energie die het ontstaan van een nieuwe staat teweegbracht.

De revolutie was voor Indonesische nationalisten een periode van experiment en creativiteit. Kunstenaars vormden samen met politici een moderne revolutionaire voorhoede. Schilderijen hingen in overheidsgebouwen als verbeelding van de Indonesische revolutie.

Posters, graffiti en pamfletten kleurden het straatbeeld. Kunst werd ingezet als politiek middel om de Indonesische onafhankelijkheid in binnen- en buitenland te propageren. Kameraadschap, leiderschap, oorlogsgeweld, jeugdig elan en strijdvaardigheid zijn de onderwerpen die de geëngageerde Indonesische kunstenaars in hun werk verbeeldden. Zo werd een beeld van de revolutie gecreëerd als een gezamenlijke inspanning van het Indonesische volk. In de tentoonstelling is o.a. werk te zien van Trubus Soedarsono, Sudjojono, Otto Djaya, Basoeki Abdullah, Hendra Gunawan, Affandi en Henk Ngantung.

Revolusi nu

De in Yogyakarta gevestigde kunstenaar Timoteus Anggawan Kusno (1989) maakt voor de tentoonstelling een kunstwerk met objecten van het Rijksmuseum uit de koloniale periode. Hij geeft een stem aan en verbeeldt het antikoloniale verzet dat voorafging aan de Indonesische revolutie en de gevolgen van de koloniale ervaring in de wereld van vandaag.