Hoe is Petrus hier weergegeven door Rembrandt?

Rembrandt schilderde De knielende Petrus in Leiden in 1631. Op het schilderij staat Petrus, de eerste en trouwste apostel van Jezus, afgebeeld in een geweldige lichtgloed die aan het tafereel een diepe religieuze dimensie verleent. Volgens het evangelie van Mattheüs was Petrus’ eigenlijke naam Simon bar Jona (Simon, zoon van Jona). Hij was een joodse visser. Het schilderij roept verschillende vragen op en onder kenners bestaat veel discussie: in welke ruimte bevindt Petrus zich, welke emoties zijn er af te leiden uit zijn gezichtsuitdrukking en, de cruciale vraag, welke episode uit Petrus’ leven verbeeldde Rembrandt hier? Is het Petrus die bevrijd wordt door een engel, nadat hij in Jeruzalem gevangen gezet is, of is het zijn berouw, nadat hij Jezus heeft verraden?

Rembrandt geeft in feite heel weinig weg, net genoeg om de toeschouwer aan het denken te zetten over Petrus. De tentoonstelling daagt het publiek uit om zelf mee te denken over mogelijke antwoorden op de vraag welk tafereel Rembrandt wilde verbeelden.

Originele schilderij komt niet


Het meesterwerk zou voor het eerst sinds 120 jaar weer in Nederland te zien zijn. Het Israel Museum heeft vlak voor de opening laten weten dat het voor deze bruikleen bepaalde garanties verlangt die het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet kan afgeven. Hierdoor kan het schilderij niet in origineel getoond worden. We laten de tentoonstelling toch doorgaan, met alle rijke informatie die de tentoonstelling biedt en met De knielende Petrus in gereproduceerde vorm. Daarnaast is wel een ander origineel werk van Rembrandt te zien; de olieverfschets Jozef zijn dromen vertellend uit circa 1633, uit het Rijksmuseum.