Let’s break that binary

Van kleins af aan krijgen we al mee wat er hoort bij het man of vrouw zijn, de regeltjes en verwachtingen. Hersenonderzoek laat zien dat volwassenen binnen minder dan een vijfde van een seconde inschatten of iemand een man of een vrouw is, en daarop vervolgens hun gedrag en verwachtingen baseren.

Maar het is helemaal niet zo zwart-wit, niet altijd het een of het ander. Gender en diens hele construct moet op de schop. Het binaire denken in enerzijds mannen en anderzijds vrouwen moet minder rigide worden. De scheidslijn tussen genders is immers fluïde.

Mona fotografeerde tientallen binair-brekende mensen en dat moet gezien worden. Zowel in de twee maanden durende expositie in de OBA maar ook in iets tastbaars: een boek met gelijknamige titel. In samenwerking met queer/genderdiversiteit activist Nanoah Struik, zelf non-binair, die de interviews afnam. Op 5 augustus zal de boeklancering in de OBA plaatsvinden.

Zichtbaarheid, herkenning en erkenning zijn levensreddende middelen, dit boek en de expositie kunnen daar aan bijdragen. Er is dus nog niet veel ruimte voor mensen die zich tussen de hokjes “man” en “vrouw” bewegen, laat ons dat creëren.