Bezoek de bijzondere opstellingen

Om de tentoonstelling te bezoeken reserveer je een ticket via deze link. Kun je niet tijdens de reguliere openingstijden langs komen, dan is het mogelijk om op afspraak te komen.

Over het kunstfort

Kunstfort bij Vijfhuizen is een van de eerste be¬tonnen ge¬bouwen in Ne¬der¬land en maakt deel uit van de Stel¬ling van Amsterdam; een groot¬schalig 19e-eeuws ver¬de¬di¬gings¬plan dat nooit vol¬ledig in wer¬king is gezet, en in 1996 werd uit¬ge¬roepen tot UNESCO We¬rel¬derf-goed.

Het ei¬land wordt om¬ringd door on¬der¬schei¬dende voor¬beelden van Ne-der¬landse ruim¬te¬lijke plan¬ning, zoals de 19e-eeuwse pol¬der¬land¬schappen en de 20e-eeuwse Vinex-ar¬chi¬tec¬tuur. Sinds 2005 is het for¬t¬ei¬land een be¬stem¬ming voor kunst, een bij¬zon¬dere plek waar beel¬dende kunst en mi¬li¬tair erf¬goed sa¬men¬komen.