Magie

Rode draad in Prins’ werk is de zoektocht naar de magie tussen twee werelden in. Waar perspectieven, verhalen en tijdsvakken elkaar raken. De werelden tussen dag en nacht. Vroeger en nu. Door lichtgebruik, schaduwen, windstilte en lange sluitertijden creëert Prins een niet-gekende, tijdloze eigen tussenwereld. Een wereld die ergens anders is.

Empty Forest

Empty Forest heeft als vertrekpunt het aangrijpende verhaal van de schizofrene patiënte Emma Hauck, die aan het begin van de 20e eeuw vanuit een instelling in Heidelberg een eindeloze stroom wanhopige smeekbedes schrijft aan haar man, die nooit worden verstuurd.  

Tides

De serie Tides laat de stranden van Normandië en Bretagne zien als een stille, uitgestrekte wereld waar D-Day, de Vikingen en Gauguin niet meer dan lang vergeten passanten zijn, weggespoeld met het getij. Geen decor voor verhalen uit ons collectief geheugen, maar een natuurlijke, tijdloze wereld van grotten en kliffen met een roestige ladder als entree.