Stof tot nadenken

Het Koninklijk Paleis werd vanaf 1648 gebouwd als stadhuis van Amsterdam. De paleiszalen waren oorspronkelijk het domein van burgemeesters, raadsleden, rechters en vele anderen. In hun kantoren hingen schilderijen boven de schoorsteenmantels, gemaakt door bekende en minder bekende meesterschilders.

Deze ‘schoorsteenstukken’ waren niet alleen voor de sier. Elk verhaal - uit de Bijbel of de Griekse of Romeinse oudheid – laat met een wijze les zien hoe een ambtenaar zich moet gedragen.

In Moraalmeesters worden de schoorsteenstukken tot leven gewekt in animaties. De wijze lessen van de schoorsteenstukken zijn toegespitst op het leven in de zeventiende eeuw. Maar ook voor ons bieden ze stof tot nadenken.