Ziel van de natuur

Voor Merel Huisink is de natuur een spirituele kracht. Zij ervaart de natuur niet als een pittoreske schoonheid, maar zij voelt de innerlijke stem van de natuur. De stem van de bezielde vibraties laat zij zien door haar stijl van het fotografisch expressionisme door een combinatie van het realisme van de fotografie en de expressie van aquarelschilderkunst. Door beide werkvormen op een ingenieuze manier digitaal te vermengen, brengt zij de ziel van de natuur in beeld. 

Merel Huisink woont en werkt in Amsterdam als beeldend kunstenaar die fotografie als medium gebruikt. Voor Huisink is haar werk de reflectie van haar gevoelens en gedachtes, waarmee ze de toeschouwer aanzet tot het filosoferen over de ziel. Naast de beeldende kunst componeert ze eigentijdse moderne jazzy pianomuziek.

De opening vindt plaats op 4 juli vanaf 17.30 uur. De tentoonstelling zal geopend worden door Ton Hendriks, filosoof, fotograaf en hoofdredacteur van Pf Magazine.