Geïnspireerd door traditionele beeldhouwers zoals Brancusi en het werk van de dadaïsten creëert de Antwerpse kunstenaar Kasper De Vos vanuit zijn atelier in Gent schijnbaar eenvoudige doch intellectueel complexe assemblages. Zijn sculpturen stralen een prikkelende eigenheid uit: ze nodigen je uit langer te kijken, verbanden te leggen en bestaande materiële conventies los te laten. Gebruikte restmaterialen verliezen hun traditionele functie en een nieuwe kleurrijke realiteit ontplooit zich.

Grote gebouwen, zoals kerken en monumenten vormen een belangrijk ideeëngoed voor Kasper. Een inspirationele houvast die naadloos overvloeit in een verlangen de fysieke werkelijkheid te verkleinen. Men herkent de monumentaliteit waarnaar gerefereerd wordt maar er is geen direct verband te vinden tussen bestaande gebouwen en de sculpturen. Zijn nieuwe werk toont enerzijds die contradictorische proporties, anderzijds benadrukken zijn creaties de waarachtigheid van het originele object.