Kaartboeken van Amsterdam

Een kaartboek bevat oude handschriftkaarten waarop het grondbezit van een instelling, persoon of stad staan ingetekend. Het Stadsarchief Amsterdam bewaart 18 prachtig getekende kaartboeken die tussen 1559 - 1703 in Amsterdam werden samengesteld. Daarin tonen het Sint-Pietersgasthuis, het Burgerweeshuis, het Huiszittenhuis, het Leprozenhuis en de stad zelf welke landerijen ze bezaten. Veel kaarten tonen omgevingsinformatie als molens, boerderijen, bruggen, dorpskernen en kerken. In veel gevallen zijn dit de oudst bewaarde afbeeldingen die wij daarvan kennen. De tentoonstelling Kaartboeken van Amsterdam 1559 - 1703 toont een selectie van deze unieke oude kaarten.