Een dynamische expositie

Vanaf september 2019 zijn we The Journey Of The Identity gestart, een reeks artistieke en dynamische exposities en openingen, waar vanuit hedendaagse vraagstukken een creatieve samensmelting plaatsvindt tussen verschillende disciplines en het publiek. De exposities worden gecureerd en gepresenteerd door The Bohemian Art Collector (Cynthia Makiese).

Vanaf 7 februari zal er een nieuwe expositie te zien zijn van Omri Bigetz:Technology vs Identity. En misschien geeft het ons ook moed omdat het ook een platform biedt om je (anoniem) te laten zien en horen. In hoeverre is onze Identiteit verweven met technologie?