Voor de joden stonden de Oranjes in de tijd van de republiek borg voor vrijheid, tolerantie en bescherming. Na hun afwezigheid tijdens de Franse periode werden de Oranjes in de negentiende eeuw het symbool van de eenheid van het land en ontstond een ware Oranjecultus. Vanuit de joodse gemeenschap verschenen talloze uitingen van liefde voor het koningshuis, van persoonlijke cadeaus tot dankgebeden die op oranje papier werden gedrukt. Het socialisme, dat anti-koningshuis was en onder joden een grote aanhang kreeg, bracht de eerste scheuren in de relatie teweeg, maar de dreiging van het antisemitisme in Duitsland dreef de joodse gemeenschap weer dichter naar de Oranjes toe.