Ruimtelijke installatie

Jesper Just is een kunstenaar die zich in zijn werk heel specifiek bezighoudt met de mogelijkheden die een museale ruimte biedt om film tot een ruimtelijke installatie te maken. Hij kiest vaak voor presentaties op verschillende schermen waar de bezoeker tussendoor beweegt, waarbij hij dikwijls gebruikmaakt van extreme maten, zoals projecties van 25 meter breedte. Deze zijn aangevuld met een complexe geluid- en lichtinstallatie en soms ook met uitgebreide ingrepen in de bestaande architectuur.

EYE volgt het werk van Just al jaren, vanwege de uitgesproken artistiek inhoudelijke kwaliteiten van zijn oeuvre, maar ook vanwege zijn specifieke aandacht voor en onderzoek naar de ruimtelijke presentatie van zijn werken.

Die belangstelling voor ruimtelijke en grootschalige installaties sluit haarfijn aan bij de uitgangspunten van het tentoonstellingsprogramma van EYE, dat zich o.m. richt op wat film nog meer is dan de feature film in een cinema-zaal, en waarin aandacht wordt geschonken aan de raakvlakken tussen beeldende kunst en cinema, waarbij de ruimtelijke presentaties van filmwerken vaak centraal staan.

De tentoonstelling gaat vergezeld met een uitgebreid programma van films, talks en events in de filmzalen van EYE Filmmuseum.