Prikkel je geest

Dat was in de 15e eeuw, toen deze filosofie werd herontdekt, een inspirerende gedachte, die mensen met andere ogen naar de wereld liet kijken - en naar zichzelf. Zorg voor de natuur, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, van alle volkeren, religies en rassen, en onze moderne opvattingen over wat het betekent om mens te zijn, hebben hun oorsprong in deze filosofie.

De Bibliotheca Philosophica Hermetica - de bibliotheek van de hermetische filosofie - is de bibliotheekcollectie van de Embassy of the Free Mind. De collectie omvat ruim 28.000 boeken, waaronder circa 2300 oude boeken en driehonderd handschriften uit de 15e, 16e, 17e en 18e eeuw; zeldzame, vaak prachtig geïllustreerde werken. In de tentoonstelling Huis van levende boeken - De Bibliotheca Philosophica Hermetica zie je een dwarsdoorsnede uit deze collectie.

Niet alleen hermetische filosofie, ook verwante stromingen, zoals alchemie, kabbala, mystiek, christelijke theosofie, rozenkruisers, astrologie, magie en het vrije denken in het algemeen komen aan bod. Want in al deze stromingen kun je de belangrijke principes van de hermetische filosofie terugvinden.

Trakteer je ogen op prachtige oude boeken, ontdek de wijsheid en vrijheid van denken in al deze stromingen en prikkel je geest!