In 2017 begon Sidyon Cucaro aan zijn nieuwe serie schilderijen stadsgezichten van Amsterdam. Met zijn smartphone maakte hij honderden foto`s van plekken in de stad en aan de hand daarvan begon hij te schilderen. Zijn stadsgezichten laten de imperfecties van de stadsmens zien: de mens die ronddwaalt in de stad, in cafés hangt, over bruggen struint, altijd ergens naar op zoek en vol verwachting van wat er komen gaat. In zijn werk heerst een gevoel van onmacht en lichte tragiek over het Amsterdamse leven. Het lichte tragische komt voort uit zijn observaties van Amsterdammers. Zo is er op een werk een typisch stoere man aan de bar van een stamcafé te zien, maar door de allesoverheersende omgeving is hij een soort miniatuur geworden. 

Sidyon Cucaro is geboren in Hengelo Overijssel. Hij Sidyon komt uit een kunstenaarsfamilie. Op zijn vierentwintigste heeft hij de tweejarige kunstresidentie de Ateliers gevolgd. In 2015 was Sidyon Cucaro genomineerd voor de Koninklijke prijs voor schilderkunst.