Persoonsbewijzencentrale

De Persoonsbewijzencentrale en de aanslag op het Amsterdamse Bevolkingsregister in 1943 zijn onlosmakelijk verbonden met de naam van verzetsman Gerrit van der Veen (1902-1944). Van der Veen was voor de oorlog actief als beeldhouwer. In 1942 weigerde hij lid te worden van de door de Duitse bezetter ingestelde Kultuurkamer en daarna ontpopte hij zich al snel tot charismatisch leider van het verzet. Zwervend langs Amsterdamse onderduikadressen zette Van der Veen de Persoonsbewijzencentrale op, een verzetsgroep die op grote schaal verschillende soorten identiteitsbewijzen, distributiestamkaarten, briefpapier van Duitse instanties en andere officiële documenten namaakte. Vervalsingen die vele onderduikers en verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven hebben gered. Gerrit van der Veen werd in 1944 opgepakt op zijn schuiladres en gefusilleerd in de duinen bij Overveen.