Fré Cohen

Fré Cohen ontwierp grafisch drukwerk voor de gemeente Amsterdam, voor de socialistische beweging, zoals de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), vakbonden en coöperaties. Zij maakte linosnedes in de vorm van ex-librissen en boekbanden, maar ook tekeningen, aquarellen, affiches, penningen en zelfs vlaggen.

In deze overzichtsexpositie komen alle facetten van haar werk aan bod. In de expositie is aandacht voor haar sociale idealen, haar feministische opvattingen en joodse inspiratie. Haar joodse afkomst sluit aan bij het verhaal van de Amsterdamse School, die een belangrijke basis had in het joodse proletariaat, waaronder de diamantbewerkersbeweging. Haar - tragische - verhaal met haar dood in de Tweede Wereldoorlog is voor een belangrijk deel het verhaal van Amsterdam en de Amsterdamse School.