Galerie Bart presenteert met trots de solo-expositie ‘Stages’ van kunstenaar Femke Dekkers. In eerste instantie lijkt de combinatie van schilderkunst, architectonische ruimtes en sculptuur een statisch geheel te vormen in haar foto’s. Naarmate men langer kijkt naar de abstracte vlakken en men Dekkers’ listige spel met perspectief langzaam ontrafelt, komt het beeld in beweging: de aard van de ruimtelijkheid openbaart zich.

Deze expositie toont werken uit Dekkers’ nieuwste serie en combineert deze met een selectie uit haar vroegere oeuvre. Het resultaat is een overzicht van de verschillende stadia die zij in haar artistieke onderzoek heeft doorgemaakt. De titel van de expositie, Stages, is drieledig op te vatten, aangezien het verwijst naar Dekkers’ ontwikkeling als kunstenaar, haar werkwijze waarbinnen ze gradueel haar composities vastlegt en de ruimte dat een podium biedt aan haar zich ontvouwende foto’s.