Werken van:

Lana Cmajcanin | Anna Dasovic | Ana Hoffner ex-Prvulovic | Arna Mackic | Marko Peljhan | Selma Selman | Hito Steyerl | Facing Srebrenica Project


Geïnitieerd
: Anna Dasovic | Curator: Natasha Marie Llorens

De tentoonstelling positioneert de genocide die 25 jaar geleden plaatsvond in en rond Srebrenica, in Bosnië en Herzegovina als een historisch moment dat alle aanwezige kunstwerken met elkaar verbindt. Elke invalshoek die de tentoonstelling biedt, fungeert als een onderdeel waarmee de herinnering aan geweld en verlies opnieuw kan worden samengesteld – en verbeeld –, als erkenning van het feit dat er ondanks dat geweld nog steeds levens worden geleefd.

From what will we reassemble ourselves nodigt de kijker uit om zich te herkennen in de omstander bij genocidaal geweld en om deze nauwkeurig te observeren. De omstander, die vaak wordt weggelaten uit het historische kader, of die ongemerkt blijft, maar over wiens getuigen nog steeds wordt bemiddeld in de vorm van representatie.