Hedendaagse commedia dell'arte

Een opvallend fel en contrastrijk kleurgebruik trekt je de voorstelling in, waar een zowel vertrouwd als unheimisch gevoel zich van je meester maakt. Is het de aard van het beeld of de confrontatie met onszelf? Sjaak Kooij: ‘Mijn werk schippert tussen actualiteit en fictie. Het is gebaseerd op de werkelijkheid, maar is niet de realiteit. Ik spiegel de wereld waarin we leven zoals in een hedendaagse commedia dell’arte.’

Rauwe werkelijkheid

De zelfkant van de maatschappij is een terugkerend thema. Een reis naar New York afgelopen najaar verlegde de focus van zijn nieuwste schilderijen nog meer naar de rauwe werkelijkheid, of iets dat daarop
lijkt. In herkenbare maar tegelijkertijd dystopische straatscènes is de mens de grote afwezige. De verstilling van de
voorstellingen benadrukt echter de sporen die wij in onze leefomgeving nalaten.