Notalgie in optima forma "Het postkantoor"

Het postkantoor aan het Spaarndammerplantsoen is onderdeel van volkswoningbouwcopmplex Het Schip, gebouwd tussen 1919 en 1921. Architect en kunstenaar Michel de Klerk ontwierp zowel het interieur als het exterieur van dit prachtige voorbeeld van Amsterdamse School bouw- en sierkunst. Het openen van een postkantoor in een huizenblok was uitzonderlijk voor die tijd; tot dan toe waren functies van gebouwen strikt gescheiden. De gemeente Amsterdam verlangde echter voorzieningen in de Spaarndammerbuurt, zodat de arbeiders die hier kwamen te wonen makkelijk deel konden nemen aan het moderne, maatschappelijk leven.

In het postkantoor kon men telefoneren, brieven posten, geld op de spaarrekening zetten en geld opnemen. Iedereen kon nu gratis een rekening openen zodat loon hierop overgemaakt kon worden. Een enorme verbetering ten opzichte van het uitbetalen in de kroeg dat onder arbeiders gangbaar was en waarbij het grootste deel loon onmiddellijk op ging aan bier en jenever.

Het postkantoor is een belangrijk historisch monument. Het is het enige postkantoor uit de jaren '20 in Nederland dat nog in originele staat te bekijken is, en laat zien hoeveel aandacht de Nederlandse PTT en Rijks Post Spaarbank hadden voor vernieuwende vormgeving.

In 1999 vertrokken de posterijen definitief, en werd het postkantoor onderdeel van Museum Het Schip. De PPT groene kleur van het interieur werd na grondig kleur onderzoek teruggebracht naar het oorspronkelijke grijsblauw. De afgelopen jaren volgde een grootschalige renovatie, waarbij het postkantoor gesloten was voor publiek.

Om de heropening te vieren is een tentoonstelling samengesteld over de boeiende geschiedenis van het postkantoor, met onder andere originele tekeningen van Michel de Klerk.

De tentoonstelling is te bezoeken als onderdeel van de rondleidingen die Museum Het Schip dagelijks organiseert. Meer informatie volgt.


Deze expositie is mogelijk gemaakt door het hartverwarmende initiatief 'De kracht van onze Nederlandse Collecties' van de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation, en loopt vooruit op de vaste expositie die in het postkantoor wordt gerealiseerd met steun van de Stichting Diorahpte.