Mooie aanvulling voor het museum

De passieserie is van grote waarde voor het museum, omdat ze tot de oudste inventaris van de zeventiende-eeuwse zolderkerk behoort. Na bijna driehonderd jaar van gebruik, kou en hitte, de walm van wierook en kaarsen, beschadigingen, schoonmaakacties, restauraties en overschilderingen verkeren de schilderijen in een slechte conditie. Zorgvuldige restauratie en nieuw onderzoek zijn nodig voor het behoud en om inzicht te krijgen in de oorspronkelijke kwaliteit.

Voorjaar 2020 zijn ‘Jezus wordt voorbereid op zijn geseling’ en ‘Jezus wordt beweend’ overgebracht naar het atelier van restaurator Kathrin Kirsch. Ruim een jaar later is de restauratie voltooid. Het resultaat is in deze tijdelijke presentatie goed zichtbaar.