Ati Lichtveld

heeft, voordat zij zich toelegde op de schilderkunst, met veel verschillende materialen geëxperimenteerd en monumentale constructies gemaakt. In de openbare ruimte heeft zij onder meer in opdracht van de Ludgeruskerk in Dronten het glasraam van 130 m² De Emmaüsgangers gerealiseerd. De mens is de constante drijfveer achter haar verbeelding tot abstractie. Haar verhalen laten het spanningsveld tussen buiten- en binnenwereld zien. Gebeurtenissen en ontmoetingen tijdens haar vele reizen hebben haar geïnspireerd tot aparte series, cycli, zoals de Kruisverbindingen, Empty Faces, Ode aan de Zee en mythologische verhalen (o.a. de serie Wings over Icarus).

Tentoonstelling

Het werk van Ati Lichtveld is te beschouwen als een eigen variant op het abstract expressionisme, waarin combinaties van monochrome vlakken, intens kleurgebruik, vlakken, lijnen, ritmes en contrasten samengaan en een suggestie van werkelijkheid wordt gecreëerd. Zij gebruikt eigen symbolen om emoties uit te drukken, mede gerelateerd aan de actualiteit. Laag over laag brengt Lichtveld pastel, inkt, olie of acryl aan, waarmee zij transparantie en diepte creëert in haar werken. De voorstelling die op deze manier ontstaat is voor de kijker het uitgangspunt voor (zelf)reflectie.
Naast een aantal grote schilderijen zijn ook enkele series werken op papier te zien. Samen met enkele andere kleine werken geeft deze tentoonstelling een indrukwekkend overzicht van het veelzijdige oeuvre van Ati Lichtveld.