Collectief wonen toen en nu

Collectief wonen en bouwen maakt een comeback in de Amsterdamse architectuur. Net zoals in de periode 1965-1985, waar architecten op grote schaal gedeelde ruimten en voorzieningen ontwierpen, focussen de architecten van vandaag weer op collectiviteit.  Met maquettes, tekeningen, foto’s en films van iconische gebouwen, spiegelt Collective Comeback de collectieve architectuur van toen aan die van nu.

Na de wederopbouw vindt er een omslag plaats in de architectuur. De welvaart neemt toe, de woningnood neemt af en de architect kan zich richten op comfort en kwaliteit. Ontwerpers zetten hun zinnen op collectieve architectuur.

Nu, ongeveer vijftig jaar later, is collectieve architectuur opnieuw actueel. Compacte woningen met gedeelde voorzieningen bieden soelaas in een verdichtend en verduurzamend Amsterdam. Niet alleen nieuwe concepten van samenwonen, zoals het friends-wonen, maar ook nieuwe vormen van collectief opdrachtgeverschap rukken op.