De Cobra Kunstprijs Amstelveen

Voor de tentoonstelling Spectres of Want heeft Friedrich een groep nieuwe werken ontwikkeld waarin hij zijn obsessie met het menselijk lichaam als site voor conflict en extase de vrije teugel laat. Zintuiglijkheid is daarbij erg belangrijk: één van de sculpturen is bijvoorbeeld gebaseerd op geur. Friedrich stelt: ‘ Of we een geur ervaren als verleidelijk, prettig, draaglijk of juist afstotend, is geheel afhankelijk hoe we de geur tot ons krijgen en hoe iemand die context associeert’. Het doel is om ‘geur’ te onderzoeken als een informatieverstrekker die rechtstreeks verbonden is met ons brein’. Voor dit experiment heeft Friedrich een van de meest afstotende geuren, die van zweetvoeten, chemisch gereproduceerd en onderdeel gemaakt van een serie sculpturen.